Met mekaar, veur mekaar!

 Keerpunt22 staat voor:

 • Verklein de kloof tussen overheid en inwoner, waar nodig een referendum toepassen.
 • Zo min mogelijk bureaucratie en overbodige bemoeienis met de inwoner, de gemeente beperkt zich tot de kerntaken.
 • De gemeente wordt transparant en duidelijk naar de inwoners.
 • Geen windturbines en zonneweides, ze zijn een te grote aantasting van ons landschap en de volksgezondheid.
 • Behoud cultureel erfgoed en respecteer en stimuleer tradities, identiteit en Noaberschap.
 • Houd de lokale lasten zo laag mogelijk.
 • Houd het platteland leefbaar, wie stoat de boer’n half.
 • Zorg voor een goed vestigingsklimaat en ruimte voor ondernemers.
 • Aanpak van woningnood voor lokale inwoners.
 • Zorg en onderwijs dichtbij houden, in iedere kern.
 • De invulling van het nieuwe gemeentehuis moet vormgegeven worden door de inwoners.

Ons team

Laatste nieuws

Stem Keerpunt22!

Met mekaar, veur mekaar! Meer weten over onze standpunten? Klik op de link hieronder.

Lees meer