Zoekresultaten

Meeste gestelde vragen

Houd de gemeente veilig.

Al jaren staat Tubbergen bovenaan of vrijwel bovenaan in klassementen als het gaat om
veiligheid. De cijfers van diverse misdrijven en andere criminaliteit zijn uitzonderlijk laag
ten opzichte van het landelijk gemiddelde en dat willen we zo houden. Initiatieven om
de gemeente veilig te houden en waar mogelijk nóg veiliger te maken moeten we als
gemeente ondersteunen. Het steeds vaker voorkomende probleem ondermijning
verdient ook extra aandacht. Om hulpdiensten sneller ter plaatse te kunnen laten komen
moeten we als gemeente blijven lobbyen voor o.a. meer blauw op straat en snellere
inzet van hulpdiensten.

Behoud de maatschappelijke functie voor kerkgebouwen.

In onze gemeente zijn inmiddels al kerken onttrokken uit de eredienst en nog een aantal
zullen volgen. Belangrijk is dat deze kerkgebouwen ook na onttrekking uit de eredienst
een maatschappelijke functie blijven behouden en zo centraal blijven staan in de
dorpskern. Realisatie hiervan laten we zoveel mogelijk over aan de inwoners. We vinden
het belangrijk dat de kerken zo lang mogelijk in de eredienst worden gehouden. De
gemeenteraad heeft daar geen rol in, maar kan hierover wel een standpunt innemen.

Houd de drempel voor het organiseren van evenementen laag.

Onze gemeente kent veel evenementen in allerlei soorten en maten. Van tentfeesten tot
paardenconcoursen en van kermissen tot carnavalsoptochten. Dit soort bedrijvigheid
draagt enorm bij aan de leefbaarheid en reuring en komt daarnaast ten goede van de
lokale economie. Daarom is het belangrijk om organisatoren hiervan niet (verder) lastig
te vallen met (onnodige) bureaucratie. De drempel moet daarnaast ook voor nieuwe
evenementenorganisatoren laag blijven en de gemeente kan ze hierbij helpen. Ook
moet het maximum aantal evenementen goed tegen het licht gehouden worden en
eventueel verhoogd om nog meer positieve reuring en levendigheid te creëren.

Stimuleer vrijwilligerswerk en houd inwoners betrokken.

Liefst 42,5% van de inwoners van de gemeente Tubbergen doet aan vrijwilligerswerk, in
alle soorten en maten, zo bleek uit recent onderzoek. Iets dat de grote betrokkenheid
van de inwoners onderstreept en dus een cijfer waar we trots op mogen zijn. Om deze
betrokkenheid te behouden en waar mogelijk nog sterker te maken moet de gemeente
dit blijven stimuleren, ontzorgen en waarderen.

Stimuleer het verenigingsleven.

Elke kern in de gemeente Tubbergen heeft meerdere verenigingen, die allemaal op hun
eigen manier bijdragen aan de leefbaarheid en de samenleving. Om die centrale plek te
behouden en de verenigingen voor iedereen, ongeacht inkomen, beschikbaar te houden
moeten we als gemeente het verenigingsleven blijven ondersteunen.

Behoud cultureel erfgoed en respecteer en stimuleer tradities en identiteit.

Onze gemeente kent een rijke historie van waaruit onze identiteit is voortgekomen.
Daarnaast zijn er ook veel tradities die de mensen binden en de leefbaarheid vergroten.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het paasvuur, carbidschieten, carnaval en de tentfeesten.
Hierop moeten we zuinig zijn, evenals op ons cultureel erfgoed als monumenten en
kerken. De gemeente moet dit daarom blijven ondersteunen en stimuleren, zodat het
cultureel erfgoed en de tradities en gebruiken van generatie op generatie kunnen
worden doorgegeven en de onze identiteit behouden blijft.