Zoekresultaten

Meeste gestelde vragen

Houd de lokale lasten zo laag mogelijk.

Een huishoudboekje dat op orde is, is essentieel voor een gemeente. Wat ‘vet op de
botten’ is prettig, maar de inwoner is geen verdienmodel. Daarom moeten we kritisch
blijven kijken naar de lokale lasten en kijken naar mogelijkheden om die te verlagen en
zo laag mogelijk te houden. Dit uiteraard op voorwaarde dat dit geen gevaren met zich
meebrengt voor de gemeentelijke begroting en toekomstige investeringen waarvoor
gespaard wordt. Door de inzet van de gemeente te beperken tot de kerntaken wordt
voorkomen dat er onnodig gemeenschapsgeld gaat naar betuttelende zaken en
onnodige externe adviseurs.

Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

Het geld dat de gemeente in kas heeft, is gemeenschapsgeld. Geld van ons allemaal dus.
Des te meer een reden om bij elke uit te geven euro de vraag te stellen: wat had ik
gedaan als het mijn geld was? Zo moeten we als gemeente voorkomen dat er onnodige
of te grote uitgaven gedaan worden. Een recent voorbeeld van een onnodige grote
uitgave is de 400.000 euro die verloren is gegaan rondom het proces van het Glashoes.
Een onzorgvuldige en onacceptabele gang van zaken. Dergelijke voorvallen willen wij in
de komende vier jaar voorkomen. Echter is het van groot belang dat de gemeente durft
te investeren.