Zoekresultaten

Meeste gestelde vragen

Maak Tubbergen nóg aantrekkelijker voor toerisme, wees waakzaam voor recreatiedruk.

Sinds jaar en dag is de gemeente Tubbergen een aantrekkelijk gebied voor toerisme.
Niet zo vreemd, het is een prachtige omgeving en er is veel te doen. Dit komt ten gunste
van onze ondernemers, in directe en indirecte zin. Het nóg aantrekkelijker maken en
bekender laten worden van onze gemeente en toerisme en recreatie verder stimuleren
zal gunstig uitpakken voor de Tubbergse economie. Dit moeten we dan ook oppakken,
maar mét de kanttekening dat de inwoner hier geen overmatige hinder van ondervindt.

Aandacht voor de woonmogelijkheden en -aantrekkelijkheid voor werknemers.

Ondernemers zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van gekwalificeerde werknemers,
die vaak graag in de nabijheid van de onderneming wonen. De koppeling tussen
ondernemers en wonen is daarbij logisch en noodzakelijk. Er bestaat een reële kans dat
ondernemers niet kunnen groeien of zelfs weg gaan uit de gemeente omdat er geen
arbeidskrachten geworven kunnen worden.

Zorg voor structureel overleg in plaats van incidenteel top-down overleg.

In plaats van een incidentele top-down manier van overleggen moet er veel meer
structureel overleg plaatsvinden met ondernemers. Organiseer daarnaast periodieke
gestructureerde en strategische informatie-uitwisseling tussen de lokale ondernemers en
de gemeente Tubbergen. Het zou goed zijn om hier een ‘platform’ voor in te stellen en
procesafspraken te maken.

Betrek lokale ondernemers zoveel mogelijk bij gemeentelijke processen.

De relatie tussen de gemeente en de ondernemers in de dorpen moet verbeterd
worden. Uit eerdergenoemde enquête blijkt dat ondernemers zich soms niet serieus
genomen voelen door de gemeente. In de eerste plaats moeten de contacten tussen
gemeente en ondernemer daarin verbeterd worden. Hierin moet door de gemeente
actiever het contact worden gezocht met individuele ondernemers en collectieven als
ondernemersverenigingen. Heldere communicatie is ook van groot belang.

Zoveel mogelijk uitgaan van eigen kracht en noaberschap.

Onze gemeente kent een breed scala aan bedrijven en draagt een flink steentje bij aan
de Twentse economie. De vele (familie)ondernemingen, soms al decennia oud, vormen
de ruggengraat daarvan. Daarom is het goed om onderling zakendoen binnen de
gemeente en regio te blijven stimuleren. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente
alles dat zij uitbesteed, van grote bouwprojecten tot klein drukwerk, zoveel mogelijk laat
doen bij lokale ondernemers in de gemeente Tubbergen.