Zoekresultaten

Meeste gestelde vragen

We blijven samenwerken als het gaat om bereikbaarheid.

De gemeente Tubbergen moet gezamenlijk met andere gemeenten en overheden
blijven lobbyen voor projecten buiten de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
Nedersaksenlijn, de N35 en OV-verbindingen van en naar Duitsland. Inwoners uit onze
gemeente plukken hier ook de vruchten van en dus komen dergelijke projecten ook ten
gunste van de gemeente Tubbergen.

We dragen zorg voor een goed openbaar vervoer.

Of het nu de student is die binnen of buiten de regio naar zijn onderwijsinstelling moet
reizen of de oudere dame of heer die op bezoek wil bij een oude bekende of naar de
supermarkt, voor iedereen moet het openbaar vervoer zo dichtbij mogelijk zijn. Om het
openbaar vervoer te behouden en te verbeteren blijft de gemeente in gesprek met de
provincie, vervoerders en andere betrokken partijen. Waar slechts beperkt of
ontoereikend openbaar vervoer mogelijk is, moet vervangend vervoer mogelijk zijn.
Projecten als Automaatje blijven we daarom steunen.

We dragen zorg voor een bereikbare gemeente en een veilig wegennet.

Om onze gemeente bereikbaar te blijven houden moeten we kritisch blijven kijken naar
ons wegennet. Een bereikbare gemeente is essentieel voor de inwoner en draagt bij aan
een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Daarnaast moet er zorg worden
gedragen voor goed onderhoud en veiligheid van ons wegennet en onze fietspaden. Het
nieuw aan te leggen fietspad tussen Langeveen en De Pollen, op de grens van de
gemeenten Tubbergen en Twenterand, verdient onze aandacht. Samen met inwoners
moeten we ook kijken naar de subjectieve veiligheid. Een onveilig gevoel op de weg kan
namelijk net zo vervelend zijn als onveiligheid die je uit kunt drukken in cijfers.