• Home
  • >
  • Uncategorized
  • >
  • Toelichting op het besluit van de fractie van KeerPunt22 op het steunen van de intrekking van het voorbereidingsbesluit 25 oktober 2022
pic

Toelichting op het besluit van de fractie van KeerPunt22 op het steunen van de intrekking van het voorbereidingsbesluit 25 oktober 2022

oktober 29, 2022

KeerPunt22 wil graag toelichten waarom de fractie op 25 oktober heeft besloten zoals ze heeft besloten. KeerPunt22 is vanaf 16 augustus in hoge mate betrokken bij het dossier AZC-Albergen. Vanaf het begin hebben we onze boosheid uitgesproken over de nationale overheidsdwang om in Albergen een AZC te realiseren. Via onze contacten hebben we alle landelijke politici uitgenodigd om voor ’t Elshuys te komen spreken en de dorpsgenoten een hart onder de riem te steken. Een belangrijk aantal heeft daar gelukkig gehoor aan gegeven en het heeft uiteindelijk tot kamervragen en zelfs een motie geleid. Mede daardoor is het dictaat van bovenaf toch op een aantal punten inhoudelijk en substantieel gewijzigd. Ook in de Raad zaten we niet stil: 2 moties en schriftelijke vragen. Maar na 2 september werd het wat stil, weinig ontwikkelingen, leek het, terwijl het doorbroeide binnen het dorp.

Wij staan, net zo als alle andere Albergenaren met onze rug tegen de muur, we kunnen het AZC niet tegen houden. Op belangrijke punten is resultaat behaald, maar nog niet op alle punten. Wij zijn bang dat ons dorp niet meer wordt zoals het was. Onze fractievergaderingen zijn ook emotioneel en heftig geweest. Wij wilden en willen ons mandaat van de vier gekozen leden in de Gemeenteraad waar maken. Ons standpunt is door de eigen fractie telkenmale in de overleggen met de college-partners en in het fractieleidersoverleg heel duidelijk verwoord. Tot aan maandagavond 24 oktober jl waren wij van mening niet akkoord te moeten gaan met het intrekken van het voorbereidingsbesluit. Echter, 4 tegenstemmen tegen 15 voorstemmen zou dan slechts symbolisch zijn, een pyrrusoverwinning. We hebben toen er voor gekozen om een motie voor te bereiden waarin benadrukt zou worden dat het grootste knelpunt, de einddatum 1 november 2032 keihard, in de Bestuursovereenkomst zou worden opgenomen en dat wordt bepaald dat daarna geen enkele medewerking vanuit de Gemeente zal worden verleend aan welke verlenging dan ook. Totdat op die maandagavond 24 oktober wij kennis kregen van een Collegevoorstel met exact de gelijke strekking. Dit voorstel is in de vergadering van 25 oktober door de Wethouder uitgesproken. Daarmee werd de motie overbodig. Bij de instelling van het voorbereidingsbesluit was de Raad unaniem en daarom hebben we ook besloten om bij de intrekking mee te stemmen, om te laten zien dat de gehele Raad met één stem spreekt richting College en COA.

De insprekers hebben terecht die avond ons deelgenoot gemaakt over hun gevoelens, emoties en grote wantrouwen jegens het COA. Uit eerdere gesprekken en berichten zijn we ook geïnformeerd over de zorgen en terechte bedenkingen en deze delen we met hen. Wij als KeerPunt22 betreuren het dat we in die vergadering de insprekers onvoldoende het gevoel te hebben gegeven dat ze wel degelijk worden gehoord: niet alleen deze dappere insprekers maar ook een groot gedeelte van de rest van de Alberger bevolking. Dit is niet goed: wij zijn met z’n allen verliezers en dat hadden we beter aan betrokkenen moeten uitdragen. Dat spijt ons.

Hierbij beloven we het College en het COA in de aankomende tijd zeer kritisch te blijven volgen op dit belangrijke punt: de onherroepelijkheid van de einddatum. Dit was, is en blijft voor jullie én KeerPunt22 een heel belangrijk punt. Daar blijven we voor staan.

Namens het gehele team van KeerPunt22

Categorieën

Populaire berichten