pic

Reactie Keerpunt22 op uitspraken commissievergadering 11 juli 2023

juli 20, 2023

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli jongstleden is er, bij schijnbaar gebrek aan inhoudelijke argumenten, een spervuur aan niet-onderbouwde diskwalificaties de kant van Keerpunt22 in geslingerd, met als dieptepunt de diskwalificatie 'ultrarechts'.

Gezien de feestelijke reden voor deze raadsvergadering, de installatie van wethouder Niens, was het vorige week niet het moment om nader op deze uitlatingen in te gaan. Echter, vinden we het van belang om dat nu wel te doen. Dit des te meer omdat we in de loop van de week steeds breder zagen dat ook de Tubbergse samenleving dit soort omgang met elkaar afkeurt.

In de vergadering van vorige week is vanuit Keerpunt22 al aangegeven dat we ons niet herkennen in de genoemde uitlatingen en er dan ook nadrukkelijk afstand van nemen. Dat doen we hierbij nogmaals.

Door deze uitlatingen worden wij als partij namelijk niet alleen weggezet, maar ook 2180 inwoners van onze gemeente die op ons gestemd hebben vorig jaar maart. We betwijfelen of het besef er bij een deel van deze gemeenteraad is, wat betreft de impact en definities van deze uitlatingen. Dit is gewoon het proberen te beschadigen van mensen, een partij en haar kiezers.

We hebben als raadsleden een voorbeeldfunctie en laten we ons daar dan ook naar gedragen. Laten we het politieke debat op inhoud voeren en niet onder, maar boven de gordel.

Keerpunt22 staat vanaf het begin van deze raadsperiode voor constructieve samenwerking en het nemen van soms zware verantwoordelijkheid. We gaan daarmee door, ondanks de ongefundeerde en ronduit ongepaste uitingen van vorige week.

Categorieën

Populaire berichten