Windturbines en zonneweides zijn een te grote aantasting van ons landschap en er zijn teveel onzekerheden voor de volksgezondheid.

Categorie: Duurzaamheid

De gemeente Tubbergen is onderdeel van Nationaal Landschap Noordoost Twente en
dat is niet voor niets. De grenzen van het Nationaal Landschap zijn aangepast om
plaatsing van windturbines mogelijk te maken, maar dat maakt de waarde van het
landschap hier niet minder. Het gebied staat bekend om zijn prachtige
coulisselandschappen. Daarom achten wij grote windturbines en zonneweides
ongeschikt om toe te passen in ons prachtige landschap. Daarnaast brengt de plaatsing
van windturbines teveel onzekerheden met zich mee wat betreft de gevolgen voor de
volksgezondheid. Zeker gezien de veel te soepele Nederlandse afstandsnorm tussen
windturbine en bebouwing is dit een reden om hier geen windturbines te plaatsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *