Voor ieder dorp een dorpsondersteuner die zij zelf kiezen.

Categorie: Zorg, welzijn en onderwijs

Om goede, betrokken zorg te kunnen leveren en preventief te werk te kunnen gaan
moet elk dorp een dorpsondersteuner krijgen. Dit is dan de eerste aanspreekpersoon
voor dorpsbewoners en verenigingen voor zorg en welzijn. De dorpsondersteuner maakt
inwoners bewust van eigen invloed op gezondheid samen met lokale zorgpartners.
Daarnaast versterkt hij of zij de veerkracht en vaardigheden om zo lang mogelijk
gelukkig en gezond te leven in eigen dorp. Ook in dit geval is nauwe samenwerking met
dorpsraden en andere werkgroepen essentieel. De door het dorp gekozen
dorpsondersteuner werkt aan samenhang in zorg en welzijn, informele en formele zorg,
vrijwilliger en professional.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *