Dualisme hebben we hoog in het vaandel.

Categorie: Bestuur

Sinds twintig jaar hebben gemeentebesturen een duidelijke scheiding tussen
gemeenteraad en College van B&W. Dat wil dus ook zeggen dat een gemeenteraad
volledig onafhankelijk zou moeten kunnen werken, het college objectief kan controleren
en ook tegen een raadsvoorstel kan stemmen van een college waar ook de eigen partij
in zit. In de praktijk werkt dat vaak anders. Door een grote invloed van het College van
B&W op de raadsfractie is het dualisme soms ver te zoeken. Wij hebben het dualisme
hoog in het vaandel staan en willen zorgen voor een duidelijke scheiding tussen raad en
College van B&W.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *