Behoud landbouwgronden voor voedselproductie.

Categorie: Landbouw en natuur

Hoewel er veel opgaven liggen die een beroep doen op (landbouw)grond is het vaak de
gemakkelijkste weg om deze gronden dan maar aan de landbouw te onttrekken. Wij
willen deze gronden behouden voor de landbouw zodat de agrarisch ondernemers op
hun bedrijven de ruimte houden om opgaven als biodiversiteit, waterberging,
koolstofopslag en dergelijke op een duurzame manier binnen hun bedrijfsvoering
kunnen integreren, dit uiteraard op basis van vrijwilligheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *